Etika Dalam Dunia Kerja

| June 28, 2012

Etika Kerja

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, diperlukan hubungan yang baik, tidak hanya antar pegawai tapi juga antara bawahan dan atasan.

Seorang atasan tidak boleh bersikap sewenang – wenang terhadap bawahannya, begitu pula bawahan, harus menghormati atasan dan mengerjakan tugas sebaik mungkin.

Berikut adalah rambu – rambu dalam bersosialisasi antara atasan dan bawahan.

Etika Dalam Dunia Kerja

Etika Atasan Terhadap Bawahan

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan bawahan, sebaiknya atasan mampu bersikap :

 • menjaga kesopanan dalam :
  • bertindak
  • bersikap
  • berperilaku
  • tutur kata
 • mampu mambangun komunikasi yang efektif dengan karyawan lain
 • menjaga perasaan bawahan dan tidak merendahkan bawahan
 • tidak sungkan untuk memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja dengan baik, walaupun hanya dengan ucapan terima kasih
 • memberi kepercayaan kepada bawahan, sesuai dengan porsi dan kemampuan bawahan
 • bersikap loyal dan tidak selalu mempermasalahkan serta membesarkan masalah kecil yang dibuat oleh bawahan
 • bersikap bijak ketika bawahan melakukan kesalahan, dengan cara :
  • menegur dengan sopan
  • memberikan pengarahan pada bawahan, agar tidak terjadi kesalahan serupa
 • menjaga rahasia pribadi yang dimiliki bawaham, tidak menjadikannya sebuah alat untuk menekan bawahan
 • bersikap netral, objektif dan tidak membedakan (pilih kasih) terhadap semua bawahanya
 • berbesar hati untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan, sekalipun terhadap bawahan
 • tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki untuk memperalat bawahan

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: KERJA, Solusi